Signatur Produkter

Disse produktene er ytterligere resultat av Hårologi`s bestrebelse etter milde produkter som ikke skader miljø eller helse, og er meget gode verktøy for oss Hårologer i vårt arbeid for dine individuelle behov. 

Grønne Erhverv i Danmark har i samarbeide med Dansk Frisør & Kosmetiker Forbund utarbeidet en positiv- og negativliste over produkter som ansees skadelige for miljø og helse.

Danmark ligger langt framme når det gjelder miljø- og helsebevissthet i bransjen og vi er glade for at så mange av våre produkter oppfyller kriteriene for å være på positivlisten.


Signatur-produktene bør absolutt prøves av deg som for eksempel har en sensibel hud eller ønsker å verne miljøet.


Produkter helt frie for helsefarlige og miljøskadelige stoffer.