Psoriasis i Hodebunnen

Psoriasis kan være plagsomt.
Hvis du mistenker å kunne ha psoriasis, henvend deg til lege og få legens vurdering. 
Med legens vurderinger kan vi som sekundær instans bidra i etterkant med symptomatisk behandling. 
Vi kan ikke kurere, men i mange tilfeller kan skånsom og grundig behandling bidra til en vesentlig bedre tilstand og reduserte plager.

Eksempel på behandling - jente først i tenårene:


Før behandling (1av3)

Før behandling (2av3)


Før behandling (3av3)


De 3 følgende bildene viser resultat etter en behandlingsserie på ca 1 ½ time.

Betydelige deler av skjelldannelsene er løst opp, og huden kan drenere og «puste» bedre.
Kløe og svie er vesentlig redusert.
Oppfølgning hjemme anbefales, og er viktig for en god og mest mulig stabil tilstand over tid.

Ca. 1 ½ times behandling. Område med best resultat. (1av3)


Ca. 1 ½ times behandling. Område med svakest resultat. (2av3)

Ca. 1 ½ times behandling. Område med gjennomsnitts resultat. (3av3)


Psoreatikere som velger behandlinger ut fra om de er Hydrofile eller Hydrofobe av type, virker til å være mer stabile og nye utbrudd oppleves som mindre hissige.

Det å ta en Hårtest som kategori-bestemmer om håret er Hydrofilt eller Hydrofobt er et godt sted å starte.
Ivaretas disse grunnleggende forutsetningene, så kommer vi gjerne enda bedre ut med mer spesifikke behandlinger.