HYDROFIL eller HYDROFOB?

Hydrofilt og Hydrofobt hår reagerer forskjellig på vann. Legg merke til forskjellen på høyre og venstre side i eksempelvideoen når vannet helles på. Den høyre siden viser eksempel på hvordan Hydrofobt hår reagerer på vann, og den venstre siden hvordan Hydrofilt hår reagerer.


Hydrofilt og Hydrofobt hår har helt forskjellige egenskaper. Det Hydrofile er fuktighetsabsorberende og det Hydrofobe er fuktighetsavvisende. Disse egenskapene gjør at hårprodukter møter forskjellig respons ettersom håret er Hydrofilt eller Hydrofobt. Derfor har vi produkter som er spesielt tilpasset de forskjellige egenskapene som Hydrofilt og Hydrofobt hår har. Vi kan gjøre en Hårtest for deg og finne ut om håret er Hydrofilt eller Hydrofobt.

Hva er forskjellen? Hva er egenskapene? Hvordan oppfører håret seg?
Eksempler på egenskaper mange vil kjenne seg igjen i ; Hydrofil eller Hydrofob